Nu in BouwBelang

Doen is leren 

En verder:
+ Afscheid Henk Klein Poelhuis
+ Kamerleden: ruim baan mkb
+ Kleinschalig wonen in Tiny house 

Erfgoedprofessionals vaker op cursus

Voor het behoud van ons erfgoed is vakmanschap onontbeerlijk. De erfgoedsector zet dan ook steeds meer in op kwaliteit bij de uitvoering van restauraties. Het groeiend aantal cursisten van het Nationaal Restauratie Centrum (NRC) laat zien dat erfgoedprofessionals bewust kiezen voor goede bij- en nascholing om zo hun vakkennis en vakmanschap op peil te houden.

Om de cursisten optimaal te bedienen, opende het NRC op 4 oktober de deuren van een nieuwe cursuslocatie, vanzelfsprekend in een monument: Klooster Onze Lieve Vrouw Ter Eem in Amersfoort. 

Het NRC ziet een grote diversiteit aan deelnemers, van timmerlieden, metselaars, stukadoors, schilders en glazeniers tot projectleiders en uitvoerders in dienst bij aannemers, beheerders van monumenten, medewerkers van corporaties, ambtenaren van monumentenzorg en bouwtoezicht, architecten en restauratie-adviseurs. 

Het NRC volgt de ontwikkelingen in de erfgoedwereld nauwgezet. Op advies van een onderwijscommissie van doorgewinterde erfgoedprofessionals wordt het cursusaanbod, en regelmatig ook de inhoud van afzonderlijke cursussen, aangepast aan de actualiteit. Zo zijn onderwerpen als duurzame monumentenzorg en kwaliteitsborging bij restauraties in de afgelopen tijd toegevoegd aan het programma. 


Onder druk

Het vakmanschap in Nederland staat onder druk. Daarom besteedt het NRC ook veel aandacht aan praktijktrainingen en masterclasses voor restauratievaklieden over o.a. herstel van ramen, deuren en kozijnen, natuursteen, historisch smeedwerk, stucwerk, lood, etc. 

Met een steeds groeiend aantal cursussen heeft het NRC nu de stap gezet naar de nieuwe locatie in Amersfoort: goed bereikbaar gelegen in het midden van het land, met goede parkeermogelijkheid, een prettige, ruime cursusruimte en een aparte lunchruimte.