Bestelauto Expo 2017 Bestelauto Expo 2017

Nu in BouwBelang

"Mkb ruggengraat van samenleving" 

En verder:
+ Westland geeft 'eigen' voorrang
+ Nick bij toeval in betonstaal 
+ Slimme opkar verlicht werk  

Gert Peek erelid MKB INFRA

Tijdens de Algemene Ledenvergadering is Gert Peek vorige maand benoemd tot erelid van MKB INFRA. Voorzitter Philip van Nieuwenhuizen bedankte hem voor zijn grote verdiensten in de afgelopen jaren voor de vereniging. MKB INFRA kent in haar 11-jarig bestaan slechts twee andere ereleden.

Als blijk van waardering voor zijn verdiensten gedurende vele jaren voor de GWW-sector in het algemeen en MKB INFRA in het bijzonder, kreeg Gert Peek het bij het erelidmaatschap horende gouden insigne opgespeld. Ook kreeg hij de bijbehorende oorkonde uitgereikt.
Peek zette in het voorjaar van 2005 de eerste schreden tot het oprichten van een echte mkb-vereniging in de GWW-sector. Samen met een paar mede-initiatiefnemers werd op 29 juni 2006 de vereniging voor infrabedrijven opgericht. Peek is vanaf het begin bestuurslid geweest, eerst als secretaris, later als vice-voorzitter.