Bestelauto Expo 2017 Bestelauto Expo 2017

Nu in BouwBelang

"Mkb ruggengraat van samenleving" 

En verder:
+ Westland geeft 'eigen' voorrang
+ Nick bij toeval in betonstaal 
+ Slimme opkar verlicht werk  

Wientjes licht Bouwagenda toe

Bernard Wientjes, voormalig voorzitter VNO-NCW, maar nu vooral bekend als voorzitter van de Taskforce Bouw, was te gast op de ledenvergadering van MKB INFRA om tekst en uitleg te geven over de Bouwagenda.

De Bouwagenda is ontwikkeld door een 12-koppige Taskforce Bouw, die het uitvoerend orgaan van de Bouwcoalitie is. Voor MKB INFRA zit Albert Martinus in de Taskforce.  In de coalitie zitten alle partijen die met de bouw te maken hebben: rijk, provincies, gemeenten, waterschappen, bouwbedrijven, woningcorporaties, projectontwikkelaars, architecten, ingenieurs, toeleverende industrie, kennisinstellingen en de financiële sector – in totaal 50 organisaties. Doel van deze brede samenwerking: de uitdagingen van nu en de nabije toekomst het hoofd bieden door innovatie en transitie.
De uitdagingen zijn geformuleerd in de volgende doelstellingen:


● 2020: Energieneutrale nieuwbouw van woningen en utiliteitsgebouwen.


● 2025: 10% productiviteitsstijging in de bouwsector door een combinatie van hogere kwaliteit en lagere kosten.


● 2030: 50% minder gebruik van primaire grondstoffen.


● 2050: Energieneutrale gebouwde omgeving en Nederland circulair.

Getallen
Wientjes: “In getallen wil dat onder meer zeggen, dat er voor 2050 acht miljoen gebouwen volledig energieneutraal gemaakt en tot 2030 één miljoen nieuwe huizen gebouwd moeten worden. Verder is de luchtkwaliteit van 7000 scholen onder de maat. We hebben uitgerekend dat we tot 2050 nog 8000 productieve dagen hebben. Als we op de oude voet verder gaan, redden we dat niet, zelfs niet met de 50.000 extra mensen die in de bouw aan de slag kunnen. De productiviteit moet sowieso omhoog. Door inzet van de jongste (digitale) technieken, prefabricage en een efficiëntere productielogistiek is, volgens onze berekeningen, 30% productiviteitsverhoging haalbaar.”

Mkb
Ook in de infra zal technologie een grotere rol gaan spelen. Ondermeer door kleppen en sensoren in rioleringen te bouwen om de te verwachten wateroverlast door hevige regenval (klimaatverandering) in goede banen te leiden.
Het mkb zal een belangrijke rol gaan spelen bij de realisatie van alle ambities. En dat geldt dan in het bijzonder voor de bedrijven die in staat zijn mee te gaan in het veranderingsproces.

Hennes de Ridder
De aanwezigen zaten op het puntje van hun stoel, want Wientje is wel in staat een verhaal goed over de bühne te brengen. Er waren ook kritische reacties. Een ervan kwam van Hennes de Ridder, lid van de adviesraad van MKB INFRA. Hij vindt dat de bouw zich niets moet aantrekken van wat de samenleving wil, maar gewoon producten moet ontwikkelen en dan is het aan de consumenten om die producten af te nemen. En natuurlijk ontstaat daarbij een wisselwerking. Hij overhandigde hem een exemplaar van zijn boek De LEGOlisering van de bouw met het advies zijn boekje nog eens goed te lezen om vervolgens een nieuwe en betere Bouwagenda te formuleren. Zijn optreden oogstte applaus en hilariteit.