Bestelauto Expo 2017 Bestelauto Expo 2017

Nu in BouwBelang

"Mkb ruggengraat van samenleving" 

En verder:
+ Westland geeft 'eigen' voorrang
+ Nick bij toeval in betonstaal 
+ Slimme opkar verlicht werk  

AFNL vraagt Eerste Kamer aandacht voor Wkb

In een brief aan de Eerste Kamer vraagt Aannemersfederatie Nederland aandacht voor een aantal zaken die in het Wetsvoorstel Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) geregeld worden. Op een aantal punten wil AFNL dit wetsvoorstel genuanceerd of juist aangescherpt zien.

Eerder reageerde de federatie al op het Besluit kwaliteitsborging voor het bouwen (Bkb). Dit Bkb is een uitvoeringsbesluit bij de Wkb en geeft een nadere uitwerking van een aantal eisen in deze wet. Volgens AFNL zijn de voorgestelde plannen op onderdelen voor verschillende uitleg vatbaar.
De Aannemersfederatie stond en staat achter de uitgangspunten van het Wkb: het biedt de bonafide bouwbedrijven, die staan voor bouwkwaliteit, een kans om zich te onderscheiden, zo laat voorzitter Henk Klein Poelhuis weten. ‘Het vakmanschap waar de leden van de bij de AFNL aangesloten verenigingen voor staan krijgt op die manier de waardering die het verdient. Voor de (aangescherpte) aansprakelijkheid lopen die bedrijven dan ook niet weg.’

Bezwaren
Maar AFNL wijst de senatoren wel op een aantal bezwaren. Het belangrijkste bezwaar, namelijk dat een deel van de vergunningplichtige bouwwerken wordt vrijgesteld van kwaliteitsborging, heeft helaas niet tot aanpassing van het Bkb geleid, aldus AFNL. In deze gevallen is geen dossier bevoegd gezag vereist. Dat lijkt een beperking van de administratieve lasten, maar een deel van die documenten zullen in het kader van het consumentendossier waarschijnlijk wel moeten worden geleverd aan de opdrachtgever.
Andere onduidelijkheden die nu in de voorgestelde wetgeving schuilgaan zijn de onafhankelijkheid van de kwaliteitsborger, de consumentendossiers, de informatieverstrekking, de waarschuwingsplicht en de risicobeoordeling.
‘AFNL rekent op spoedige besluitvorming in uw Kamer over bovenstaande wet, zodat deze ook zo spoedig mogelijk in werking kan treden. Uitstel tot het in werking treden van de Omgevingswet, is geen gewenste situatie en zorgt slechts voor extra stapeling van nieuwe wetgeving voor ondernemers.’