Dakelementen met nestkasten

Volgens de ‘Wet natuurbescherming’ mag de ecologische functionaliteit niet ten koste gaan van nieuwbouw- en renovatieprojecten. Dieren en planten moeten worden beschermd door extra maatregelen, zoals bijvoorbeeld het plaatsen van vervangende nestkasten. Als leverancier van milieuvriendelijke en energiebesparende isolatiesystemen denkt IsoBouw hierin mee door haar dakelementen desgewenst te voorzien van een Avi-nestkast.

Deze houten nestkast wordt fabrieksmatig aangebracht in de isolatiekern aan de gootzijde. Zo kan de aannemer zonder extra werkzaamheden snel en eenvoudig invulling geven aan de ‘Wet natuurbescherming’. Om ervoor te zorgen dat de Avi-nestkast volledig voldoet aan de gebruikseisen van vogels, is deze ontwikkeld in nauwe samenwerking met Miecon, dé specialist op het gebied van mitigatie (het nemen van maatregelen bij bouwprojecten om schade aan beschermde planten en dieren te voorkomen).

De Avi-nestkast is een nest- en broedvoorziening voor mussen en mezen. De nestkast kan toegevoegd worden bij SlimFix RenoTwin en SlimFix RenoTwin Solar dakelementen vanaf type 6.0. Toepassing is mogelijk mét en zonder overstek. Met de Avi-nestkast kunnen tevens extra Breeam-punten verdiend worden.

www.isobouw.nl