’Goed gevoel over bedrijf’

Na een voorbereidingstraject van meer dan vier jaar, nemen Joris en Rob van der Meer op 31 december 2020 het aannemingsbedrijf over van hun vader Leo. Joris van der Meer is al commercieel directeur van Aannemingsbedrijf Van der Meer in Benthuizen. Zijn broer Rob is bedrijfsleider. Joris: “Het is in zo’n traject belangrijk dat iedereen de tijd neemt om zich af te vragen wat hij wil, om goed met elkaar in gesprek te blijven en de belangen van iedereen te onderkennen.”

Alles in de openbare ruimte dat door mensenhanden gemaakt en onderhouden wordt, dat is het werkterrein van Aannemingsbedrijf Van der Meer. Het familiebedrijf uit Benthuizen is actief in de grond-, weg- en waterbouw en in de groenvoorzieningen. Met meer dan vijftig medewerkers maakt Van der Meer locaties bouw- en woonrijp, doet machinaal straatwerk, legt riolering aan, verzorgt service en onderhoud van groen, bouwt en onderhoudt kademuren, damwanden en beschoeiingen, legt sportvelden, groenvoorzieningen, recreatieprojecten, tuinen en parken aan en onderhoudt die ook. 


Emotionele waarde

Joris van der Meer werkt sinds 2014 fulltime in het bedrijf, na een studie technische bedrijfskunde. Over een jaar nemen hij en zijn broer Rob het bedrijf over van hun vader Leo, sinds 1989 algemeen directeur. Joris: “Zo'n bedrijfsopvolging, daar groei je langzaam naar toe. Ik heb mijn hele leven al een goed gevoel over dit bedrijf. Mijn broer en ik zijn er groot mee geworden. Het bedrijf is altijd onderdeel van mijn leven geweest. Ik zie het als een mooie uitdaging om onze vader te mogen opvolgen, zoals ook hij zijn vader opvolgde, en het bedrijf verder te laten groeien en te ontwikkelen. Dit gevoel heb ik er wel bij: 'Deze kans pak ik!'.” 


Laat zien wat je kan

De familie Van der Meer is de afgelopen jaren druk bezig geweest met de bedrijfsopvolging. Over een jaar is het dus zover. Joris: “Als we het niet in ons zouden hebben, zou mijn vader de opvolging niet in onze handen hebben gelegd. We hebben het hier over een bedrijf met meer dan vijftig medewerkers, velen met een gezin. Hij heeft altijd helder gezegd: ‘Laat eerst maar eens zien wat je kan’. Inmiddels is dat: ‘Volg je eigen koers, doe het op jouw manier’.” 

Gaan ze het straks ook anders doen dan hun vader? “Ik denk wel dat we het bedrijf naar eigen hand zetten, dat is ook gezond om te doen”, aldus Joris. “Wij zijn op zoek naar langdurige samenwerkingen die ons de mogelijkheid geven om te innoveren op het gebied van duurzaamheid en op sociale aspecten, zoals het opleiden van mensen, op basis van contracten waarbinnen we de tijd krijgen om die aspecten uit te werken.”


Proces op de voorgrond

Het is natuurlijk ook een andere wereld nu, stelt Joris van der Meer, dan toen het bedrijf in 1953 werd opgericht door zijn grootvader: “Opdrachtverwerving en aanbesteding lopen tegenwoordig heel anders. Ik denk dat het product minder belangrijk is geworden dan het hele proces eromheen. Vroeger stond het product zelf meer op de voorgrond, dan de dienst die je verleende. Tegenwoordig moet meer administratief worden afgehandeld. Er zijn meer rapportages en revisies. Opdrachtgevers willen en moeten sneller en anders geïnformeerd worden. Wij zijn actief bezig met automatisering en digitalisering, maken gebruik van laptops en tablets en moderne communicatiemiddelen. Er wordt ook meer waarde gehecht aan de impact van de projecten  op de omgeving. En op personeelsgebied geldt, dat veel meer sprake is van flexibel werken dan tien jaar geleden.”


Iedereen op één lijn

Het hele traject van de bedrijfsopvolging neemt bij Aannemingsbedrijf Van der Meer enige jaren in beslag. Dat lijkt lang, stelt Joris, maar er moet ook veel geregeld worden: “De bedrijfsopvolging heeft een harde en een zachte kant. De harde kant, dat zijn de fiscale aangelegenheiden, regelgeving, bedrijfswaarde, organisatie, zeggenschap, financiële en juridische aspecten. Het gaat om de toekomst van mijn vader en die van m’n broer en mij. De opvolging moet voor mijn vader zo uitpakken, dat hij met een gerust hart met pensioen kan. Voor mij en mijn broer geldt, dat we op de juiste manier goed met het bedrijf verder gaan. De zachte kant gaat meer om de vraag: hoe gaan we als familie met elkaar om? En dat betreft niet alleen ik, mijn broer en mijn vader, maar bijvoorbeeld ook onze zus. Zij werkt in het bedrijf, maar neemt niet deel. Het is belangrijk om allen voor zover van belang bij het proces te betrekken, ook zij die niet opvolgen. Daarbij moet iedereen op één lijn komen. Het is niet alleen een zakelijk traject maar ook een emotioneel traject, waarin je elkaar niet uit het oog moet verliezen. In grote lijnen kun je denk ik wel stellen dat als je de harde kant goed regelt, de zachte kant ook goed geregeld is. Dan heb je in ieder geval weinig kans op verrassingen achteraf.”


Adviseurs

Leo, Joris en Rob van der Meer namen diverse adviseurs in de arm om de bedrijfsopvolging in goede banen te leiden: accountants, fiscalisten, een notaris, organisatie-adviseurs en anderen. Joris: “Haal die kennis in huis, gebruik die mensen als het gaat om de harde kant van een bedrijfsopvolging. Maar houd daarbij ook het goede gevoel. Als je een advies krijgt en het voelt niet goed, dan moet je dat advies misschien maar beter niet volgen. Je hebt veel varianten waarop je een bedrijfsoverdracht kunt regelen. Wij hebben ervoor gekozen om het bedrijf in één keer over te dragen. Mijn vader heeft het destijds ook op die manier met zijn vader geregeld en dat is goed verlopen. Deze werkwijze is duidelijk en helder, daar houden wij van.”   In gesprek blijven

Joris van der Meer heeft een aantal adviezen voor andere ondernemers die met een bedrijfsopvolging te maken krijgen: “Om te beginnen zou ik zeggen: neem de tijd. Er wordt vaak gezegd dat je er vijf jaar voor moet uittrekken. Die tijd heb je echt wel nodig. Bijvoorbeeld om al de verschillende overdrachtsscenario's uit te werken en te vergelijken. Ook is het heel belangrijk dat iedereen de tijd neemt om zich af te vragen: wat wil ik? Belangrijk is verder om gedurende het hele traject goed met elkaar in gesprek te blijven en samen op te trekken. Wij voeren eens per week overleg. En daarbij geldt altijd: ‘Voelt iets niet goed? Zeg het!’ Daarnaast moet je in staat zijn en de wil hebben om elkaars belangen te zien. Die verschillende belangen moet je goed onderkennen.”BRL9334 Straatwerk gecertificeerd

Van der Meer is het eerste in Nederland BRL9334 Straatwerk gecertificeerde bedrijf. Daarnaast heeft het het kwaliteitsmanagementsysteem ISO 9001:2015, is VCA Petrochemie, Groenkeur en FSC® gecertificeerd. Het bedrijf beschikt over de MVO certificaten ISO26000, SEBO-keurmerk en de CO2-Prestatieladder niveau 5.