De Krom Bestratingen toont sociale mkb-kracht

Dat mkb-ondernemers het hart van de samenleving zijn, bewijzen broers Johan en Martijn de Krom en hun medewerkers iedere dag weer. De Krom Bestratingen staat met recht middenin het dagelijks leven in Etten Leur, veel andere Brabantse gemeenten en zelfs daarbuiten. “Wij werken veel in de omgeving en het is fijn als we iets terug kunnen doen voor die omgeving”, zegt Martijn de Krom.

De vele gesponsorde shirts van wielerverenigingen, voetbalclubs en sportevenementen voor een goed doel die in de vergaderzaal op het kantoor hangen, zijn mooie voorbeelden van deze maatschappelijke steun. Het past in de ogen van de broers bij de aard van het mkb-bedrijf dat zij sinds 2014 runnen. “In ons bedrijf draait het om mensen. Onze medewerkers, maar zeker ook de klanten waarvoor we werken”, zegt de 38-jarige Johan de Krom.


Teamspelers

Dat de ‘menselijke maat’ centraal staat in hun onderneming, blijkt ook wel uit de positie die het directieteam inneemt. “Wij staan heel bewust tussen onze mensen en er niet boven. Vergelijk het met voetbal: alleen als de tegenstander in ons 16 metergebied komt, en dreigt te scoren, grijpen we in. Onze medewerkers zijn capabel genoeg om het werk goed uit te voeren.”

Teamspelers tonen Johan en Martijn zich ook als het gaat om de bestratingsbranche. Zo is Johan voorzitter van brancheorganisatie Ondernemersvereniging Bestratingsbedrijven Nederland (OBN), voorzitter van de commissie Onderwijs van de Vereniging Modern Straatwerk (VMS) en als lid van de Stuurgroep Bestratingen van Fundeon actief bezig met duurzame inzetbaarheid, vakmanschap, kwaliteit en verantwoordelijkheid binnen de sector.


Innovatie

Martijn op zijn beurt zet zich binnen de sector in voor innovatie op het gebied van materieel, product en proces waarbij veiligheid en efficiëntie voorop staan. Voorbeelden hiervan zijn onder andere de VBC-Clip, www.bestratingsrubber.nl en TTM machinaal tegels wassen. “Wij vinden het allebei belangrijk om niet alleen ons bedrijf, maar ook de branche verder te ontwikkelen. Dat gaat niet vanzelf, dat vraagt samenwerken en kennis delen”, zegt Martijn (34 jaar).

Volgens Martijn en Johan is het belangrijk om branchebreed in te zetten op verdere kwaliteitsverbetering en innovatie. “We moeten als sector toewerken naar één gezamenlijke kwaliteitsregeling en ervoor zorgen dat we allemaal aantoonbare kwaliteit leveren. Als vakbekwame bestratingsbedrijven. Vergelijkbaar met de nieuwe Wet Private Kwaliteitsborging zoals die nu voor de hele bouwsector geldt.”


Toekomst

Het sociale en maatschappelijke hart van de onderneming blijkt ook uit de gestructureerde aandacht voor de opleiding van jong vaktalent en van zij-instromers. Johan: “Opleiden is investeren in de toekomst van jonge mensen uit de regio, maar het is net zo goed investeren in de toekomst van je eigen bedrijf. Door leerlingen de kans te bieden zich ons vak eigen te maken, kunnen we ze behouden voor de regio en de bedrijven.”

Dat geldt voor jongeren, maar minstens zo belangrijk vinden Martijn en Johan de zij-instromers en herintreders die bij De Krom een kans krijgen op een nieuwe carrière. “Naast de herintreders hebben we ook uitkeringsgerechtigden in de opleiding. Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, die wij vaak heel goed weer op weg kunnen helpen.”


Samenwerken

Om die opleiding zo goed mogelijk in te vullen is samenwerking van groot belang, aldus de broers. Johan: “We hebben vier leermeesters in dienst en de contacten met de roc’s zijn goed. Het feit dat van de negen studenten die in Breda de opleiding doen, er zeven bij ons hun stage volbrengen, zegt wel iets, denk ik.”

Ook voor de opleiding van herintreders en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt heeft De Krom goede contacten. “Zo werken we nauw en goed samen met Werkplein Hart van West-Brabant. Hierin zijn negen gemeenten vertegenwoordigd. Zij brengen ons de kandidaten aan waarvan zij het gevoel hebben dat ze geschikt en echt geïnteresseerd zijn in ons vak.”


Leerlingploegen

Rondom de op te leiden bestraters wordt een leerploeg samengesteld. “Hierin zit een leermeester en stagiair en twee vaste leerplekken. Zij gaan als team aan de slag en leren zo in de praktijk het vak. Een aanpak die voor ons heel goed werkt en ons mede in staat stelt om iets toe te voegen aan de regionale samenleving”, zegt Martijn.

 

‘Hip en sexy’

Bij het opleiden merken ze bij De Krom dat het imago van het vak stratenmaker nog steeds niet heel positief is. “Daar ligt nog wel een uitdaging. Zwaar werk, veel tillen, slijtage aan je lichaam. Dat horen we nog steeds. Het is dus zaak om het vak weer hip en sexy te maken. Zorgen dat het imago aansluit op de realiteit. Want is er al veel verbeterd en veranderd de afgelopen jaren”, zegt Martijn.

De doorontwikkeling van machinaal straten is daar een voorbeeld van. “Wij zijn samen met twee andere partijen bezig met een innovatie waarmee we over ruim een jaar volledig geautomatiseerd machinaal kunnen straten. Met een iPad in de hand kan het te bestraten terrein ontworpen en ingericht worden waarna het werk volledig geautomatiseerd wordt uitgevoerd.”


Vakwerk blijft

Dergelijke innovaties betekenen volgens Martijn en Johan niet dat het echte vakwerk verdwijnt. “Integendeel: voor de randen en de hoekjes hebben we zo snel nog geen machinale oplossing gevonden. En ook voor bijvoorbeeld het leggen van natuursteen blijft de kwaliteit en inzet van de specialist nodig. Maar die specialist kan zich door dergelijke automatisering wel steeds meer gaan toeleggen op het echt interessante werk, terwijl ze aan de grote oppervlakten weinig aandacht hoeven te besteden. Dat maakt het werk inhoudelijk aantrekkelijker.”

Bovendien wordt met de automatisering van het machinaal straatwerk een nieuwe generatie aangesproken. “Wij noemen dat de Playstation-cultuur’. De generatie jongeren die is opgegroeid met de spelcomputer en digitale uitdagingen zoekt, kunnen we met dit deel van het vak aanspreken”, zegt Martijn.


Respect voor ambacht

Binnen al deze ontwikkelingen en innovaties blijft voor de beide broers één ding overeind: respect voor het ambacht. “Dat zat er al vroeg in bij ons”, zegt Johan. “Vanaf ons 14e werken we al in het bedrijf. Begonnen met vakantiewerk en later als medewerker en nu dus samen als directie. Bij alles wat we doen en bedenken staat ons ambacht centraal. Het vakmanschap is onze kracht, ongeacht de discipline waarover het gaat. Dat willen we ook uitstralen.”

Een visie die zowel binnen De Krom Bestratingen als binnen de organisaties waarin de broers actief zijn, uitgedragen wordt. “Een mooi voorbeeld vind ik de vuilnismannen. Vroeger achterop de vrachtwagen, vuilniszakken sjouwen in een vieze overall. Tegenwoordig komen ze keurig in een schone en nette outfit met een moderne vrachtwagen die met een robotarm de containers oppikt en leegt.”


Zelf bepalen

Volgens Johan moet de infra-specialist zich actief presenteren en positioneren. “Het beeld dat je uitstraalt, bepaal je helemaal zelf. Wij moeten gezien worden als architect van de openbare buitenruimte. Wij kunnen die positie ook waarmaken. Wij zijn immers zowel in als boven de grond de vakman die de inrichting verzorgd.”  

Een positie die ze bij De Krom overigens niet alleen willen bereiken. “Door hierin samen op te trekken met collega-ondernemers kun je ook veel gerichter en effectiever werken aan het imago van je branche. Ik denk dat zowel OBN als VMS hierin een goede en grote rol kunnen spelen.”Profiel

De Krom Bestratingen is opgericht door Leo de Krom als een straatmakerproductiebedrijf. In de jaren die volgen, ontwikkelt De Krom zich tot gezond bedrijf met verschillende bedrijfstakken. Naast machinaal straatwerk en rioleringswerkzaamheden, voert het familiebedrijf grondwerkzaamheden en verkeersregeldiensten uit. Ook kan voor advies en ontwerp in Etten-Leur aangeklopt worden en kan De Krom ingeschakeld worden door wegbeheerder voor het sneeuwvrij maken van wegen. 

Het bedrijf telt een gemiddelde personeelsbezetting van circa 100 medewerkers. In de zomer van 2014 hebben Leo’s zonen Johan en Martijn de Krom de zaak overgenomen. Zij hebben het bedrijf doorontwikkeld tot de ‘totaalontzorger’ in de wegenbouw die het anno 2019 is.

www.de-krom.nl


‘Thuis bij AFNL’

De Krom Bestratingen is aangesloten bij zowel de OBN als de VMS en vanuit die twee brancheorganisaties vertegenwoordigd in Aannemersfederatie Nederland Bouw en Infra. “Daar voelen we ons heel erg thuis”, zegt Johan stellig. “Een koepelorganisatie die opkomt voor gespecialiseerde mkb-bouwbedrijven. Een club waarin de stratenmaker echt specialist is. Wij willen graag bij die specialisten horen. Net als de AFNL willen wij door samenwerking en gezamenlijke belangenbehartiging werken aan de toekomst van die specialisten in bouw en infra.”

Het ‘dubbele’ lidmaatschap bij zowel OBN als VMS is een heel bewuste keuze van Martijn en Johan. “OBN is echt een branchevereniging die zich heel specifiek richt op de mkb-ondernemer. VMS is een ketenvereniging. Naast de specialisten zijn ook opdrachtgevers en fabrikanten daarin vertegenwoordigd. De belangen van beide brancheorganisaties liggen wel in elkaars verlengde, maar zijn op veel vlakken ook wel anders. Vandaar dat wij bewust voor beide kiezen.”