Nieuwe mbo-opleiding Betonstaalverwerker

Op 23 mei jongstleden kwam het verlossende woord van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap: de mbo-opleiding Betonstaalverwerker kan van start gaan. Er is subsidie toegekend voor de komende vier jaren. Dit is het resultaat van een enerverende zoektocht van AFNL-lid de Vereniging Wapeningsstaal Nederland (VWN) naar een beroepsopleiding.

Tijdens de laatste ledenvergadering van VWN was het dan zover. Het bestuur kon samen met de aanwezigen de kurken laten knallen om een toost uit te brengen op de nagelnieuwe opleiding Betonstaalverwerker mbo-niveau 2 en 3. Het was de succesvolle afronding van een traject dat in 2016 begon toen er bij de roc’s geen geld meer was voor opleiding van betonstaalverwerkers, tenzij de branche zelf een garantie kon afgeven dat er in drie achtereenvolgende jaren elk jaar 15 leerlingen zouden instromen. Een onmogelijke eis. Ook een structuur met deelcertificaten paste niet bij de wensen van de branchevereniging. Voorzitter Lucas Hoebink: “We wilden een volwaardige mbo-opleiding voor ons ambacht.” De branche had kortom een acuut opleidingsprobleem. Het was de start van een zoektocht, waaraan in 2018 een beslissende wending werd gegeven, toen André de Koning directeur van de VWN werd. Hij wees op Civilion waar een oud-collega van hem, Frank Fiers, directeur was. De eerste gesprekken met de opleiding waren hoopgevend en een intentieverklaring werd al spoedig getekend. 


Start in september

Een opleiding tot betonstaalverwerker zou mooi aansluiten bij de opleidingen mbo-Betontimmeren niveau 2, 3 en 4 die Civilion in samenwerking met Soma aanbiedt. “En we hebben sinds begin dit jaar een prachtig nieuwe accommodatie in Den Bosch, aan de A2,” zegt Frank Fiers. “Daar is ruimte genoeg voor extra opleidingen betonstaalverwerking.” 

Ton Laarman, Senior-Beleidsmedewerker Onderwijs, is verantwoordelijk voor de inhoud van de lesmodules (14 in totaal). Hij is enthousiast over de samenwerking met de VWN. “In september starten we in ieder geval met 13 leerlingen en er stromen waarschijnlijk drie mensen in via een evc-traject dat uitgevoerd wordt door Volandis. Het is alvast een goed begin en ik verwacht dat we op termijn wel een niveau 4 kunnen toevoegen voor een opleiding tot voorman/uitvoerder.”


Samenwerking 

De leden van commissie onderwijs van de VWN, waartoe behalve Lucas ook Conny Balvert en Betty Hamstra behoren, lijken nog steeds een beetje beduusd over de snelheid waarmee de opleiding tot stand is gekomen. 

Lucas: “We hebben veel te danken aan de begeleiding van externe partijen. In de eerste lijn waren dat Civilion en Soma en later de adviseurs van KplusV en de Stichting Samenwerking Beroepsonderwijs & Bedrijfsleven (SBB).”

Conny: “Met hulp van al die partijen is er een begroting opgesteld, hebben we een meerjarenprognose gemaakt en dat allemaal netjes ondergebracht in een businessplan. Ook zijn de eindtoetstermen geformuleerd. Daar heeft vooral Ton Laarman een hand in gehad. Zijn werk was meer dan de oude eisen een beetje oppoetsen. Ze moesten grondig geactualiseerd worden, aangepast aan nieuwe technieken en werkprocessen.”

Betty: “Het geheel hebben we - samen met een begeleidend subsidieverzoek - volgens de regels voor eind februari ingediend bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Spannend was nog het gesprek met de beoordelingscommissie waarin we onze plannen moesten verdedigen.” 

Lucas: “We hadden voor de gelegenheid een leerling meegenomen, Lars Stegeman. Hij heeft heel goed inzichtelijk kunnen maken wat het betekent voor jonge aspirant vakmensen als er geen gedegen mbo-opleiding is. De commissie was onder de indruk en zeer geïnteresseerd in zijn verhaal. Ze stelden hem meerdere vragen. Wij kwamen er nauwelijks aan te pas”, stelt hij grinnikend vast.

 

Vertrouwen

Op 23 mei kwam eindelijk het verlossende woord. De opleiding kan van start. De subsidie is volledig toegekend voor een periode van vier jaren. De betrokkenen hebben er alle vertrouwen in dat ze de evaluatie over vier jaar glansrijk zullen doorstaan. 


Civilion

Civilion verzorgt bbl-cursussen en dan is er sprake van een combinatie van leren en werken. De opleiding Betonstaalverwerker niveau 2 wordt in zeven blokweken gegeven. De leerling gaat 1 week naar school om vervolgens ongeveer 6 weken achtereen aan het werk te gaan. Waarna weer een week opleiding volgt. Zo gaat dat verder tot na twee jaren de opleiding kan worden afgerond met een eindtoets. De leerling kan er een jaar bij aanplakken voor niveau 3. 

Tijdens de blokweken wordt voor logies en catering gezorgd. 

De kosten per jaar voor een cursus bedraagt in totaal 560 euro, waarvan 260 euro cursusgeld. De resterende 300 euro zijn gereserveerd voor leermiddelen.

Civilion beschikt over een eigen team Selectie en Werving dat onder leiding staat van Nicolle van Dijk. De recruiters gaan langs scholen, instellingen en bedrijven om leerlingen, leerbedrijven en leermeesters te winnen voor het opleidingsinstituut. Van Dijk: “Bij deze een oproep aan de leden van VWN: meld u aan als leerbedrijf en leid leermeesters op.”