Nu in BouwBelang

Kasteel verliest roze kleur

En verder:
+ 'Eerst rekenen, dan knopen doorhakken'   

+ Plus-Op-de-Meter in Voorhout 

+ Slooplocatie levert bouwdelen

Den Haag wint MKB INFRA AanbestedingsAward2019

“We zijn bijzonder trots op deze prijs die we zien als een erkenning van het vele jaren geleden ingezette mkb-bewuste inkoopbeleid. En juist dat we deze prijs van mkb-ondernemers zelf hebben gekregen is eervol en een bevestiging dat we op de goede weg zijn.” Dat zei wethouder Richard de Mos in een eerste reactie toen hij de MKB INFRA AanbestedingsAward kreeg overhandigd.

Juryvoorzitter René Fronik had de spanning op de spits gedreven. En toen hij de winnaar bekend maakte, was de ontlading groot. Het hele team van de gemeente Den Haag, inclusief wethouder Richard de Mos sprong overeind met een juichkreet. Het team ontving bloemen, een oorkonde en de trofee. De gemeente heeft tevens het recht verworven om twee jaar lang op haar website en in correspondentie het logo van de AanbestedingsAward 2019 te voeren.


Prijs die ertoe doet

De twee overige genomineerden, de aanbestedingsteams van de gemeenten Almere en Raalte, ervaren hun ex aequo tweede plaats eveneens als eervol. Wethouder Wout Wagenmans en wethouder Dennis Melenhorst van de gemeente Raalte: “We winnen als gemeente met enige regelmaat een prijs, maar deze nominatie is een nominatie voor wat wij een échte prijs noemen. Voorgedragen worden door een mkb-ondernemer, een marktpartij met wie je samen prachtige projecten realiseert – veel mooier kun je het niet krijgen!” Hilde van Garderen, wethouder gemeente Almere: “Het is prachtig als mkb-ondernemers waarnemen dat wij hen zoveel mogelijk willen betrekken bij onze infra- en bouwopgaven. De onderscheiding is een prijs die er voor ons toe doet. En een gedeelde tweede plaats is een fantastische prestatie van ons hele team.” 

De wethouders zijn geen van tweeën teleurgesteld en zien de punten van aandacht die de jury heeft genoemd in de beoordeling als aanmoediging het aanbestedingsbeleid aan te scherpen – voor zover ze daar al niet mee bezig zijn. Unaniem hopen ze er een volgende keer weer bij te zijn. En dat is een regelrechte aansporing richting de leden van MKB INFRA om het mkb-bewuste beleid van de gemeenten te blijven volgen.   


Jurybeoordeling

Juryvoorzitter René Fronik gaf in een toelichting aan, dat de genomineerden vrijwel op hetzelfde niveau staan. “Bij alle drie gemeenten heeft de jury een grote mate van professionaliteit geconstateerd, vastgelegd in zorgvuldig uitgewerkt en deugdelijk aanbestedingsbeleid. Zaken als rechtmatigheid en doelmatigheid komen goed in het beleid naar voren en krijgen ook in de praktijk handen en voeten. Het mkb krijgt niet alleen goede kansen, maar wordt ook daadwerkelijk in de dialoog betrokken.” De gemeente Den Haag sprong er net even bovenuit ondermeer doordat ze nieuwe ontwikkelingen in de aanbestedingsmarkt, zoals de handreiking tenderkosten gelijk heeft opgepakt. “Het ademt de Marktvisie zoals deze in 2016 door overheden en marktpartijen is geformuleerd en ondertekend. De markt, zo luidt het motto van Den Haag, zijn we samen, hetgeen de jury van harte onderschrijft.”
Ook heeft Den Haag de eerdere punten van aandacht, bij de jurybeoordeling in 2017, in het inkoopbeleid serieus opgepakt en aangepast. 


Mkb-gehalte stijgt

Fronik constateert dat het niveau van de inzendingen is gestegen sinds de eerste MKB INFRA AanbestedingsAward acht jaar geleden is uitgereikt. “De winnaar van 2011, de gemeente Nijmegen, heeft zich over de afgelopen jaren natuurlijk verder ontwikkeld. Maar het niveau van toen zou anno 2019 onvoldoende zijn om te winnen.” 

Zijn collega-jurylid Iman Koster benadrukt nog eens het belang dat gemeenten hechten aan de onderscheiding. “In 2017 won de gemeente Enschede de award, mede doordat er nog een gemeentelijk ingenieursbureau was met kennis van zaken. Een ter zake kundige opdrachtgever; daar houden mkb-ondernemers wel van. De toekenning van de prijs viel midden in een gemeentelijke discussie over het bestaansrecht van het ingenieursbureau – die taken zijn immers ook uit te besteden. Nadat de prijs gewonnen was, is er nooit meer over de opheffing van de dienst gesproken.”

 

Jury

De jury van de MKB INFRA AanbestedingsAward is als volgt samengesteld:

Ing. H.W.A. (René) Fronik, juryvoorzitter, ondernemer en bestuurslid MKB INFRA

Ing. F. (Frank) van den Hoogen, sr. Adviseur Kosten en Contracten projectbureau Stadsingenieurs, gemeente Nijmegen  - winnaar 1e MKB INFRA AanbestedingsAward

Mr. M.A.Th. (Meriam) de Koning, juridisch adviseur bouw- en aanbestedingsrecht

Dr. Ir. I.W. (Iman) Koster, directeur CROW

Drs. M.H.M (Maarten) Loeffen, directeur Stadswerk