Nu in BouwBelang

Zoeken naar kansen biobased  

En verder:
+ Tweeluik sociale wetgeving 
+ Hergebruik straatklinkers 
+ Dossier: beurzen  

“Unieke modulaire en eigentijdse beroepsopleidingen”

Terwijl in een van de klaslokalen van Bouwmensen Limburg in Horst de genodigden luisteren naar de vier sprekers, heeft de eerste groep leerlingen van GAan in de Bouw alleen oor voor de instructies van Hans Schatorië. De leermeester hellende daken brengt de jonge vakmannen in de praktijkhal de beginselen van het dakdekken bij. “Geweldig om te zien hoe de jongens gedurende de eerste dag al groeien. Je merkt dat ze de stof als een spons absorberen en graag zelf aan de slag gaan”, zegt Schatorië.

Voor voorzitter Wim van der Maas van GAan in de Bouw is de officiële start een bekroning van vijf jaar hard werken aan het opleiden van mensen in de gespecialiseerde aannemerij. “Vanuit Aannemersfederatie Nederland Bouw & Infra is in de crisis al het initiatief genomen om zelf actief aan de slag te gaan met opleiden. Met name voor veel ambachten die binnen onze achterban werken, was er bij veel roc’s al geen opleiding meer en ook binnen de bedrijven was geen ruimte voor opleidingsplekken. Dat betekende dat we het op een andere manier moesten aanpakken.”


Modulair

Die ‘andere manier’ resulteerde volgens Van der Maas in een systeem waarin leerlingen en bedrijven zelf de kosten voor de opleiding betalen. Die kosten moesten dan wel zo laag mogelijk gehouden worden om geen hoge drempels op te werpen. “Die tegenslagen motiveerden ons juist om uiteindelijk om het beste en meest eigentijdse beroepsonderwijsprogramma van Nederland te ontwikkelen. Uniek door zijn opzet in modules. Iedere module is gericht op een specifiek onderdeel van de beroepskwalificatie en mondt uit in een examen waarmee een certificaat kan worden behaald.”

Henk Hanssen, projectleider GAan in de Bouw, stond in zijn betoog stil bij de certificering van de modules. “We hebben uiteindelijk gekozen voor NLQF, dat deel uitmaakt van het European Qualification Framework, omdat dit systeem regelt dat alle Europese opleidingen qua niveau op een gelijk niveau worden ingeschaald. Een antwoord op de Europese arbeidsmobiliteit dus. Als GA zijn we een van de eerste sectoren die voor een NLQF-certificering gaan.”


Toekennen van waarde 

Volgens Hanssen is het toekennen van waarde een van de belangrijkste overwegingen om voor NLQF te kiezen. “Waardering voor het individu, maar ook voor de omgeving en werkgever. Die laatste laat zien dat hij gekwalificeerde medewerkers heeft en klaar is voor de toekomst. De Wet Private Kwaliteitsborging bijvoorbeeld. Daarnaast kan de werkgever personeel binden door in hun opleiding te investeren. En door de samenwerking binnen GAan in de Bouw tussen bedrijven, leveranciers, onderwijs en opleidingsbedrijven ontstaat een krachtige branche die verbonden en betrokken is. Mede daarom zijn wij ook zo blij met het Deltion College uit Zwolle dat de examinering voor ons uitvoert.”

Een mening die Rene Mobers, directeur van Bouwmensen Limburg, deelt. “Toen wij vanuit GAan in de Bouw de vraag kregen of modulair opleiden tot de mogelijkheden behoort, zeiden wij ja. De GA en reguliere bouw hebben tal van raakvlakken en met GAan in de Bouw hebben wij als opleidingscentrum een mooie verbindende rol in de regio. Vakmensen, bouwbedrijven, leveranciers en opleiders komen hier nu samen. Dat zorgt voor een vliegwieleffect, daarvan ben ik overtuigd. Als ik zie wat hier nu al aan materiaal staat voor de eerste opleiding: dakdekken – allemaal gratis ter beschikking gesteld door toeleveranciers – toont dat wel dat ook zij geloven in deze nieuwe beroepsopleiding.”


Gedreven leermeesters

Piet Jacobs, die zich namens Het Hellend Dak en diens opvolger Gebouwschil NL sterk heeft gemaakt voor GAan in de Bouw bevestigt dat. “De opleiding dakdekken is nu de eerste die echt van start gaat. Maar we hebben ook metselen, voegen en kalkzandsteenlijmen klaar om uit te rollen. Met een club gedreven leermeesters en een eigen geschreven lesprogramma. Daarmee kunnen alle modules binnen de gestelde vier tot vijf dagen gegeven worden.” 

Die gedrevenheid van de leermeesters wordt even later door Hans Schatorië getoond als het gezelschap zich verplaatst naar de praktijkhal aan de Gebroeders van Doornelaan in Horst. Nadat Henk Klein Poelhuis – een van de belangrijkste kartrekkers in de totstandkoming van GAan in de Bouw – de officiële starthandeling verricht heeft, roept hij de leerlingen snel weer bij zich om verder te gaan met zijn uitleg.


Erg enthousiast

Gevraagd naar hun ervaringen op deze eerste dag zijn leerlingen en leermeester erg enthousiast. “Heel leerzaam omdat je meteen ziet wat je moet doen. Hans legt het uit en vervolgens moeten we het zelf uitvoeren. Zo leer je snel en effectief”, zegt een van de leerlingen. “Met deze manier van lesgeven, heb ik er wel vertrouwen in dat we eind deze week klaar zijn voor het examen en ons eerste certificaat.”


Voor wie is GAan in de Bouw

Het modulaire onderwijssysteem van GAan in de Bouw richt zich op twee belangrijk doelgroepen. Zij-instromers en de huidige medewerkers van de GA-bedrijven. “Zij-instromers vormen een enorm belangrijke groep want de bouwsector zal het de komende jaren van hun moeten hebben. Ons modulaire systeem sluit daar perfect op aan omdat iedere vakman individueel geschoold kan worden. Maar ook de medewerkers die nu op de bouwplaats staan moeten – waar nodig- bijgeschoold worden”, zegt Van der Maas. Belangrijk omdat binnen de Gespecialiseerde Aannemerij sprake is van nieuwe concepten en ‘crossings tussen voorheen gescheiden beroepen’. “Zoals Gebouwschil Nederland waarin dakdekkers, metselaars en voegers hun krachten bundelen, maar ook vanwege de Wet Kwaliteitsborging die er ongetwijfeld gaat komen en meer eisen stelt aan de kwaliteiten van onze vakmensen.”