BouwBeurs BouwBeurs

Waardering en inkomen voor dove vakmensen

Dove mensen vinden zelden een reguliere baan. Zeker niet in de bouwnijverheid, waar zo is men geneigd te denken doofheid kan leiden tot gevaarlijke situaties, doordat je signalen mist. De Verbinding in Groningen laat zien dat het anders kan. In een omgeving waar iedereen doof is en de gebarentaal de voertaal, kan t wel.

Ronduit beschamend, vindt Toine van Bijsterveldt, van huis uit organisatieadviseur, dat dove mensen aan de kant blijven staan, terwijl ze qua talenten niet onderdoen voor de horende mens. Vijftig procent komt niet aan de bak. Zijn zoon werd doof geboren. Voor hem en al die anderen wilde hij iets doen. Niet met een smak subsidie, maar met een bedrijf dat zijn eigen broek ophoudt door producten te maken voor andere ondernemingen. Gewoon b2b, want dat is het meest overzichtelijk. Hij vond een partner, een aannemer die juist op het punt stond het wat rustiger aan te doen omdat hij bijna de pensioengerechtigde leeftijd had bereikt. Dat liep dus even anders voor Paulus Frumau, die nu nog steeds betrokken is bij het reilen en zeilen van De Verbinding, zij het niet meer fulltime. Paulus en Toine kenden elkaar van het dovenwereldje, want ook Paulus heeft een dove zoon. Hij wist dus waarvoor hij het zou doen. Er werd een afnemer gevonden van de producten die ze wilden gaan maken en ze konden aan de slag met wat De Verbinding BV is gaan heten: een constructiebedrijf in hout en aluminium.

Crisis
De sterren leken gunstig te staan bij de oprichting van De Verbinding in 2007. Er was een afspraak gemaakt met Schipper Kozijnen voor jaarlijks 35.000 mensuren, voornamelijk voor de productie van dakkapellen en aluminium schuifpuien. Toine en Paulus hadden berekend dat ze de fabriek rendabel kunnen laten draaien met 20 fte’s. Ze waren begonnen met 10 mensen en binnen de kortste keren waren dat er achttien – vrijwel allemaal dove mensen. Het ging crescendo, totdat de crisis kwam in 2008. Binnen anderhalf jaar werkten er nog maar negen mensen, want de afnemer kon de gemaakte afspraken in crisistijd vanzelfsprekend niet meer nakomen. Kwestie van overmacht. In december 2015 stond het water hun aan de lippen. Het was erop of eronder. Ze hebben toen besloten na een sanering toch door te gaan. Er kwam een nieuwe commercieel directeur, die de boel voortvarend heeft opgepakt. Achteraf bleek voorzetting van wat ze met zoveel inzet waren begonnen, de juiste beslissing, want het gaat goed met De Verbinding. Inmiddels werken er 25 mensen. Van Bijsterveldt: “En dat zouden er zomaar tien meer kunnen zijn als we de ruimte ervoor zouden hebben, want staan in de rij.”

Ruimte en tijd

Wat is de aantrekkingskracht van het constructiebedrijf? Van Bijsterveldt: “De dove mensen vinden hier wat ze elders in de samenleving niet tegenkomen, namelijk een omgeving waarin ze de ruimte en de tijd krijgen zich op hun manier te ontwikkelen tot vakmensen. Dat is om te beginnen een omgeving waar gebarentaal de voertaal is. Verder geen gedoe, direct aan het werk. Daarnaast gaan ze een praktijkopleidingstraject in. Gewoon zoals dat gebruikelijk is: vier dagen werken en één dag scholing. Met dit verschil dat de docent bij ons komt. Hier is dan een doventolk aanwezig die de leerstof kan vertalen. Deze weet ook precies waar je accenten moet leggen in de communicatie bij de overdracht van kennis aan dove mensen. Wie de opleiding met goed gevolg heeft afgerond krijgt een contract aangeboden. Een normale baan met een prima salaris en waarin je gewaardeerd wordt om wat je doet. Dat is wat ze hier aangeboden krijgen. Meer is het niet, maar dat is voor vele dove mensen meer dan waar ze in de samenleving op mogen rekenen. En dat verklaart ons succes. Nu we de crisis achter ons hebben willen we het concept ook elders opstarten. We bekijken de haalbaarheid van een vestiging in de Randstad.”

Maatwerk
Maatwerk is de corebusiness van De Verbinding. Dat geldt voor vrijwel alle producten die de fabriek in Groningen verlaten. Van Bijsterveldt: “Neem een aannemer die opdracht gekregen heeft een particuliere woning te bouwen. Daar zitten altijd wel onderdelen aan die wij in de fabriek kunnen prefabriceren. Ik denk dan aan houten tuinschuurtjes of aan het nieuwe product dat we in samenwerking met Van Wijnen Noord hebben ontwikkeld: de prefab meterkast die geplaatst kan worden direct nadat de begane grondvloer is gestort (zie kader). Of aan een andere specialiteit van ons, de prefab dakkapel. Op onze website www.deverbindingbv.nl is meer informatie te vinden. We profileren ons op kwaliteit, leverbetrouwbaarheid en prijs. Geen loze woorden, want we maken het al tien jaar waar.”

Meterkast

De Verbinding maakt een prefab meterkast die geplaatst kan worden zodra de begane grondvloer erin ligt. Dankzij deze meterkast kunnen de nutsbedrijven aan het begin van de ruwbouwfase het betreffende pand al aansluiten op de netwerken in plaats van te wachten tot de afbouwfase. Belangrijk voordeel: de aannemer is niet meer afhankelijk van noodvoorzieningen voor water en stroom. Bovendien bepaalt de agenda van de netbeheerder nooit meer de opleverdatum.
Het had nog wel wat voeten in de aarde voordat Enexis en andere netbeheerders overstag gingen. Dat had te maken met procedures, regels en voorschriften. Inmiddels kan de meterkast toegepast worden in heel Drenthe en naar verwachting zal deze ook in andere delen van het land toegestaan worden.
De zij- en achterwand waarop de meters zijn gemonteerd zijn een blijvend deel, de rest kan weer retour. De deur is 36 mm dik, voorzien van een handvat, een stevig slot, twee ventilatieroosters en inbraakwerende scharnieren. De Verbinding kan op verzoek de buitenzijde aanleveren in de kleuren van het bouwbedrijf. Een meterkast van De Verbinding kost 499 euro excl. BTW. Bij repeterende bestellingen is een prijs vanaf 375 euro mogelijk, als het kozijn, de deur en het dakje hergebruikt kunnen worden.

Gehoorbescherming

De Verbinding ontvangt graag en met regelmaat gasten. Onder hen ondernemers die nieuwsgierig zijn naar de werkwijze van De Verbinding. Niet zelden wordt dan de vraag gesteld of dove mensen gehoorbescherming moeten dragen. Dat is zeker het geval, want ook al horen ze niks, er kan wel schade aan het gehoororgaan ontstaan, bijvoorbeeld tinnitus.